hosting

The benefits of premium hosting

Extended control

With a VPS, we have full control over server settings and configuration. It gives us the opportunity to adapt and optimize the server environment according to your specific requirements and wishes.

Security

Each customer is isolated on their own VPS and cannot access any other customer's data. It is also possible to adjust the security settings based on your wishes.

Better performance

A VPS allocates resources such as processing power, memory and storage exclusively for your use. This can result in better performance compared to shared resources on a web host, especially if your website or application is resource intensive.

Skalbarhet

Det är enkelt att uppgradera eller nedgradera dina resurser baserat på behov, vilket ger flexibilitet i hanteringen av din webbplats eller applikation.

Tillfälliga toppar

Vid tillfälliga toppar i trafik kan vi öka er prestanda exempelvis om ni har mycket trafik under julhelgen, black friday eller något internt event.

Ikon tekniska förutsättningar

Anpassade applikationer

Om du behöver köra specifika applikationer eller programvaror som kräver anpassad konfiguration är det inga problem. Exempelvis kan du använda äldre versioner av PHP om någon äldre applikation kräver detta.

Prislista

Starta med något av våra paket för att hitta vilken nivå er sida ligger på, med tiden ser vi om ni behöver mer eller mindre prestanda.

Small (2xCPU, 2GB RAM, 40 GB diskutrymme)från 330 kr / mån
Medium (4xCPU, 4GB RAM, 80 GB diskutrymme)från 628 kr / mån
Tillägg: Backup1 kr/GB/mån

Samtliga priser exkl. moms

Kontakta oss

Behöver ni något mer avancerat eller är det dags att starta med något av våra paket?

Please write your name

Please write your e-mail

Your message has to be at least 30 characters

Chat is 4+3?

I agree to Trinxy handling my personal data (privacy policy).